Chat Facebook
Live Chat
Tell: 1900 6600

Danh Sách Khách Hàng Quay Thưởng "Rước Lộc Đón Xuân Cùng Internet FPT" Tết 2020

Internet FPT  |  Truyền hình FPT , 13-12-2019 16:26

Danh Sách Khách Hàng Quay Thưởng "Rước Lộc Đón Xuân Cùng Internet FPT" Tết 2020

Để chào đón Xuân Canh Tý 2020, FPT Telecom triển khai chương trình khuyến mãi “Rước lộc đón xuân cùng Internet FPT”. Đây là chiến dịch khởi động cho chuỗi chương trình chăm sóc, làm hài lòng khách hàng trong năm 2020 và những năm sắp tới.
Nhằm tạo ra niềm vui, tiếng cười cho khách hàng trong dịp đầu năm mới, FPT Telecom mang đến cho quý vị và các bạn nhiều phần quà hấp diễn ra từ ngày 12/12/2019 đến hết 31/01/2020.

● Chi tiết chương trình, vui lòng nhấn vào đây

Đăng ký ngay nhấn vào đây 
Khách Hàng Mã Dự Thưởng Số Lượng Mã Dự Thưởng Số Điện Thoại Khu Vực Lắp Đặt Ngày Lắp Đặt
TRẦN THỊ THANH THẢO 000001 1 0382345*** Hồ Chí Minh 12/12/2019
VÕ THANH TUẤN 000002 1 0969136*** Hồ Chí Minh 13/12/2019
NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 000003 1 0394866*** Hà Nội 13/12/2019
NGUYỄN THỊ HƯƠNG DUYÊN 000004 1 0911792*** Hà Nội 13/12/2019
TINH 000005 1 0984352*** Hà Nội 14/12/2019
PHẠM ĐỨC HUY 000006 1 0946463*** Hồ Chí Minh 15/12/2019
CHRISTIAN ANTOINE LOUIS PORTAL 000007 1 0344496*** Hồ Chí Minh 15/12/2019
BÙI NGUYỄN NAM ANH 000008 1 0964815*** Hà Nội 15/12/2019
LÝ QUỐC ANH DUY 000009 1 0903407*** Hồ Chí Minh 15/12/2019
NGUYỄN TUẤN TÚ 000010 1 0902199*** Hà Nội 16/12/2019
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 000011 1 0936466*** Hà Nội 16/12/2019
NGUYỄN KHẮC KHANG 000012 1 0904687*** Hà Nội 16/12/2019
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 000013, 000014 2 0916842*** Hồ Chí Minh 17/12/2019
PHẠM THỊ THU LỆ 000015 1 0356301*** Hà Nội 17/12/2019
PHAT TAN PHAT 000016 1 0386177*** Hồ Chí MInh 17/12/2019
NGUYỄN THỊ YẾN 000017, 000018 2 0865580*** Hà Nội 18/12/2019
ĐƯỜNG HÀN TRÚC ANH 000019, 000020 2 0913737*** Hồ Chí Minh 19/12/2019
NGUYỄN THỊ KHANH 000021 1 0387424*** Bắc Giang 19/12/2019
VŨ ĐỨC MINH 000022 1 0974037*** Hà Nội 19/12/2019
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 000023 1 0978667*** Hồ Chí Minh 20/12/2019
CAO THANH TRỰC 000024 1 0918808*** Hồ Chí Minh 20/12/2019
HÀNG YẾN BÌNH 000025 1 0908086*** Hồ Chí Minh 20/12/2019
LÊ KIỀU THUẬN 000026 1 0963582*** Hà Nội 20/12/2019
TRỊNH MINH TÙNG 000027, 000028 2 0971236*** Hồ Chí Minh 20/12/2019
ĐỖ TIẾN KIÊN 000029 1 0387233*** Hà Nội 20/12/2019
TRẦN HOÀI NAM 000030, 000031 2 0974297*** Hà Nội 20/12/2019
BÙI THỊ TUYẾT MINH 000032 1 0937919*** Hồ Chí Minh 20/12/2019
NGUYỄN KHẮC TUYỀN 000033 1 0395355*** Hà Nội 21/12/2019
BÙI XUÂN ĐOÀN 000034 1 0348451*** Hồ Chí Minh 21/12/2019
TRẦN MỸ LONG 000035 1 0982931*** Hà Nội 21/12/2019
TA DUC QUANG 000036, 000037 2 0988453*** Gia Lai 21/12/2019
ĐỖ CAO NHÂN 000038 1 0582416*** Hồ Chí Minh 22/12/2019
TRẦN TẤT ĐẠT 000039 1 0799900*** Hồ Chí Minh 22/12/2019
NGUYỄN TIẾN ĐỨC 000040 1 0984522*** Hà Nội 22/12/2019
ĐỖ THANH TUÂN 000041 1 0911111*** Hồ Chí Minh 23/12/2019
LÊ THỊ HỒNG NHUNG 000042 1 0349218*** Hồ Chí Minh 24/12/2019
LINH TRAN HOANG 000043 1 0849667*** Hà Nội 24/12/2019
HOÀNG NGUYỄN THÁI 000044 1 0775211*** Hà Nội 25/12/2019
LÊ HOÀNG ĐẠT 000045 1 0963050*** Hồ Chí Minh 25/12/2019
TRAN CONG THANH 000046, 000047 2 0913456*** Hà Nội 25/12/2019
NGUYỄN VĂN THÀNH 000048, 000049 2 0962150*** Hà Nội 25/12/2019
TRẦN VĂN NGHĨA 000050 1 0333999*** Hà Nội 25/12/2019
NGUYỄN BẢO ANH 000051 1 0399893*** Hồ Chí Minh 25/12/2019
NGUYỄN MẠNH GIA THỐNG 000052 1 0778889*** Hồ Chí Minh 26/12/2019
TRẦN QUANG HUY 000053 1 0935451*** Hồ Chí Minh 26/12/2019
NGUYỄN CHÍ TRUNG 000054, 000055 2 0916551*** Hà Nội 26/12/2019
NGUYỄN THỊ BẠCH PHƯỢNG 000056, 000057 2 0908229*** Hồ Chí Minh 26/12/2019
HOÀNG BÍCH NGA 000058 1 0347886*** Hà Nội 26/12/2019
ĐÀO ĐỨC MẠNH 000059 1 0917738*** Hồ Chí Minh 26/12/2019
LÊ NGUYỄN MINH NHẬT 000060 1 0522958*** Bình Dương 27/12/2019
LUONG BAO NGOC 000061 1 0974508*** Hồ Chí Minh 27/12/2019
NGUYỄN HOÀNG ANH 000062 1 0942119*** Hà Nội 28/12/2019
CHÂU HOÀNG DUY 000063 1 0915912*** Cần Thơ 28/12/2019
TRAN XUAN HOP 000064 1 0968373*** Hồ Chí Minh 28/12/2019
QUÁCH THIỀU MINH 000065, 000066 2 0326452*** Hồ Chí Minh 28/12/2019
NGUYỄN QUANG ANH 000067 1 0334150*** Hà Nội 28/12/2019
HOÀNG THỤC ANH 000068, 000069 2 0946632*** Hà Nội 28/12/2019
TRẦN QUỐC ĐẠO 000070 1 0977383*** Quảng Nam 29/12/2019
ĐỒNG ANH TUẤN 000071 1 0978957*** Hồ Chí Minh 29/12/2019
PHẠM MINH HIỀN 000072 1 0933618*** Hồ Chí Minh 29/12/2019
NGÔ VĂN HUYNH 000073 1 0369318*** Hà Nội 29/12/2019
NGUYỄN TRUNG ĐIỆP 000074 1 0989389*** Phú Thọ 29/12/2019
TRẦN VIỆT HOÀNG 000075 1 0798102*** Hồ Chí Minh 29/12/2019
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 000076, 000077 2 0942298*** Hồ Chí Minh 30/12/2019
TRAN QUANG KHAI 000078, 000079 2 0343427*** Hà Nội 30/12/2019
NGUYỄN THÁI THỐNG TRIỂN 000080 1 0938306*** Hồ Chí Minh 31/12/2019
HỒ TRƯỜNG HUY 000081, 000082 2 0888348*** Hồ Chí Minh 31/12/2019
PHẠM TRƯỜNG SINH 000083 1 0904464*** Hà Nội 31/12/2019
LÊ NGỌC HƯNG 000084 1 0904888*** Thanh Hóa 1/1/2020
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 000085 1 0968831*** Hà Nội 1/1/2020
NGUYỄN THANH DANH 000086, 000087 2 0707007*** Hồ Chí Minh 2/1/2020
THÀNH 000088, 000089 2 0983934*** Hồ Chí Minh 2/1/2020
LA TUẤN CƯỜNG 000090 1 0903667*** Hồ Chí Minh 2/1/2020
NGUYỄN TRÀ MY 000091 1 0989824*** Hà Nội 2/1/2020
NGUYỄN HẢI ĐĂNG 000092, 000093 2 0919602*** Lâm Đồng 2/1/2020
TRẦN HUY HOÀNG 000094, '000095 2 0978465*** Hồ Chí Minh 2/1/2020
NGUYỄN VĂN VINH 000096, 000097 2 0985609*** Hà Nội 2/1/2020
TRẦN ĐÌNH HOÀNG 000098 1 0356121*** Hà Nội 3/1/2020
NGUYỄN TIẾN HẢI 000099 1 0989378*** Hà Nội 3/1/2020
ĐINH THỊ KIM XUYÊN 000100 1 0967928*** Hồ Chí Minh 3/1/2020
FEDOR DENISOV 000101 1 0866477*** Hồ Chí Minh 3/1/2020
NGUYỄN TẤN PHÚ 000102 1 0938501*** Hồ Chí Minh 3/1/2020
NGUYEN VIET THAI 000103 1 0902317*** Hồ Chí Minh 3/1/2020
HỒ ANH DŨNG 000104 1 0917100*** Lâm Đồng 3/1/2020
TRẦN MẠNH HÙNG 000105 1 0938766*** Hồ Chí Minh 3/1/2020
ĐỖ HUY LONG 000106, 000107 2 0907441*** Hồ Chí Minh 3/1/2020
NGUYEN HOANG HUNG 000108, 000109 2 0975945*** Hồ Chí Minh 4/1/2020
HỒ CHÍ THỊNH 000110, 000111 2 0908368*** Hồ Chí Minh 4/1/2020
THỊNH VÕ 000112 1 0384318*** Hồ Chí Minh 4/1/2020
PHÙNG ĐỨC MẠNH 000113 1 0374855*** Hồ Chí Minh 4/1/2020
DƯƠNG XUÂN MINH 000114, 000115 2 0969382*** Bến Tre 4/1/2020
TẠ DUY KIÊN 000116 1 0936424*** Hà Nội 5/1/2020
LÊ NHẬT TÂM 000117 1 0934196*** Hồ Chí Minh 5/1/2020
PHẠM THỊ NHỊ 000118 1 0387868*** Hà Nội 6/1/2020
LÊ MINH CHIẾN 000119 1 0975301*** Đồng Nai 6/1/2020
NGUYEN VIET ANH 000120 1 0938219*** Hồ Chí Minh 6/1/2020
PHẠM NGỌC MINH THIỆN 000121 1 0904545*** Hồ Chí Minh 6/1/2020
LƯƠNG KHẮC TIỆP 000122 1 0967321*** Hải Phòng 6/1/2020
VÕ THỊ HUỲNH NHƯ 000123, 000124 2 0938093*** Tây Ninh 6/1/2020
GLENN PRITCHARD 000125 1 0397770*** Hồ Chí Minh 6/1/2020
TRẦN THỊ HÀ 000126 1 0964258*** Hà Nội 6/1/2020
DƯƠNG LÊ ĐỨC MINH 000127 1 0936175*** Hà Nội 6/1/2020
LÊ THIÊN HÙNG 000128 1 0913674*** Hồ Chí Minh 7/1/2020
ĐẶNG THỊ MỸ LỆ 000129, 000130 2 0983854*** Đà Nẵng 7/1/2020
HOÀNG VIỆT THẮNG 000131, 000132, 000133, 000134 4 0913021*** Hà Nội 8/1/2020
LÝ HOÀNG AN 000135 1 0822222*** Hồ Chí Minh 8/1/2020
VÕ ĐẶNG MINH HIẾU 000136, '000137 2 0355863*** Hồ Chí Minh 9/1/2020
NGUYEN HUY NHU 000138 1 0909610*** Hồ Chí Minh 9/1/2020
VŨ DUY ANH 000139 1 0988553*** Hà Nội 9/1/2020
HUỲNH THÁI SANG 000140, 000142 2 0372963*** Hồ Chí Minh 9/1/2020
NGUYỄN LÊ NGỌC ANH 000142 1 0968957*** Hà Nội 9/1/2020
HOÀNG VIỆT THẮNG 000143, 000144 2 0332554*** Hà Nội 9/1/2020
VÕ TUYẾT PHƯƠNG 000145 1 0949981*** Hồ Chí Minh 10/1/2020
NGUYỄN VĂN THANH 000146 1 0902512*** Hồ Chí Minh 10/1/2020
NGUYỄN QUỐC QUÂN 000147, 000148 2 0966186*** Hà Nội 10/1/2020
MA THÀNH CÔNG 000149 1 0987437*** Hà Nội 10/1/2020
HOÀNG THỊ ANH ĐÀO 000150, 000151 2 0907179*** Hồ Chí Minh 11/1/2020
TRẦN THỊ HOÀNG ANH 000152 1 0355999*** Hà Nội 12/1/2020
TRỊNH MINH HIỀN 000153 1 0903648*** Hồ Chí Minh 12/1/2020
NGUYỄN HỒNG PHÚC 000154 1 0938219*** Hồ Chí Minh 12/1/2020
NGUYỄN THIÊN THƯ 000155 1 0834000*** Hồ Chí Minh 13/01/2020
NGUYỄN HOÀNG GIANG 000156, 000157 2 0776308*** Hà Nội 13/01/2020
PHẠM TUẤN HÒA 000158 1 0983011*** Hồ Chí Minh 14/01/2020
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 000159 1 0396166*** Hà Nội 14/01/2020
LÊ THỊ THANH 000160 1 0777535*** Hồ Chí Minh 14/01/2020
ĐOÀN CÔNG CƯỜNG 000161 1 0978302*** Thanh Hóa 15/01/2020
NGÔ ĐỨC THỊNH 000162, 000163 2 0336830*** Hà Nội 15/01/2020
NGUYỄN THỊ KIỀU HUYÊN 000164, 000165 2 0977101*** Hà Nội 15/01/2020
LÊ HỮU TOÀN 000166 1 0968893*** Đồng Nai 15/01/2020
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 000167, 000168 2 0935920*** Khánh Hòa 16/01/2020
VŨ TIẾN QUANG 000169 1 0888888*** Hà Nội 16/01/2020
MAI THÀNH BẰNG 000170 1 0909402*** Hồ Chí Minh 16/01/2020
NGUYỄN NHƯ DƯỠNG 000171, 000172 2 0916885*** Hà Nội 16/01/2020
THÁI THỊ HƯƠNG 000173 1 0332630*** Hồ Chí Minh 16/01/2020
BUI VIET CUONG 000174, 000175 2 0939110*** Hồ Chí Minh 16/01/2020
THÁI THỊ LÝ 000176 1 0335888*** Hà Nội 16/01/2020
 
Đăng ký ngay tại đây để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn
 Chi tiết chương trình, vui lòng nhấn vào đây