Chat Facebook
Live Chat
Tell: 1900 6600
Dịch vụ
IT Remote Helpdesk
149.000đ
/lượt
IT Remote Helpdesk
Cung cấp giải pháp IT từ xa
IT Remote Helpdesk
Cung cấp giải pháp IT từ xa
Hỗ trợ & xử lý các vấn đề liên quan IT
Tối ưu hóa phần mềm các thiết bị văn phòng (PC, laptop, ...)
Cam kết hỗ trợ
  • Tiếp nhận thông tin và phản hồi KH trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được yêu cầu tư vấn từ KH
  • Kỹ thuật tư vấn sẽ có mặt hỗ trợ tại nhà KH trong vòng 90 phút kể từ khi hẹn mốc thời gian hỗ trợ với KH
Chào hè “chất” - Cùng FPT Telecom