Chat Facebook
Live Chat
Tell: 1900 6600

Ứng dụng theo dõi và quản lý đường huyết
FPT MediCare

Ứng dụng theo dõi đường huyết FPT MediCare là một ứng dụng chăm sóc sức khỏe đột phá, cung cấp các tính năng để giúp người bệnh quản lý đường huyết một cách hiệu quả và dễ dàng. Với ứng dụng này, người bệnh có thể ghi nhận đầy đủ thông tin bệnh của mình, tạo biểu đồ tổng quan và nhắc nhở lịch đo để tuân thủ đúng quy định điều trị.

Tải ứng dụng
FPT MediCare ngay tại đây

Chào hè “chất” - Cùng FPT Telecom