Chat Facebook
Live Chat
Tell: 1900 6600

Hi FPT - Ứng dụng quản lý dịch vụ FPT TELECOM

Đảm bảo an toàn Internet nhà bạn

Hi FPT là ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), cung cấp những tính năng phục vụ khách hàng trong việc quản lý các dịch vụ viễn thông, điều khiển thiết bị Wi-Fi từ xa, đảm bảo an toàn kết nối mạng; các yêu cầu khách hàng cần hỗ trợ về dịch vụ Internet, nâng cấp băng thông, phục vụ thanh toán hoặc thay đổi các thông tin hợp đồng online...

Chào hè “chất” - Cùng FPT Telecom