IT Man
Cung cấp nhân sự IT Man và IT Backup cho Sự kiện/Dự án
IT Man
Cung cấp nhân sự IT Man và IT Backup cho Sự kiện/Dự án
Thực hiện các checklist công việc của Dự án yêu cầu
Cung cấp giải pháp và các thiết bị cho Sự kiện/Dự án
Cung cấp kết nối internet, Wifi Marketing trong quá trình diễn ra Sự kiện
Cung cấp nhân sự IT Onsite 24/7 trong quá trình diễn ra Sự kiện
Cung cấp nguồn lực IT Man cho các Sự kiện/Dự án ngắn hạn
Cam kết hỗ trợ
  • Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ và phản hồi KH trong vòng 10 phút.
  • Kỹ thuật viên hỗ trợ trực tuyến trong vòng 15 - 60 phút (tùy theo gói dịch vụ) kể từ khi KH gửi yêu cầu hỗ trợ.
  • Kỹ thuật viên hỗ trợ tận nơi trong vòng 60 - 120 phút kể từ khi hẹn KH hỗ trợ trực tiếp.
  • Thời gian xử lý hoàn tất 01 yêu cầu hỗ trợ cho KH: trong vòng 04 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ KH.